BSO 4/12 jaar

Buitenschoolse opvang bij de gastouder
Gastouders die buitenschoolse opvang (BSO) aanbieden hebben een belangrijke rol in het leven van schoolkinderen die gebruik maken van deze vorm van opvang. Deze gastouders zijn een voorbeeld, vraagbaak en veilige haven na de drukke schooldag. Kinderen beleven op de opvang hun vrije tijd, spelen met andere kinderen en doen mee met activiteiten.
Hoe zorgen de gastouders voor een ontspannen tijdsbesteding? Bso-tijd is immers tijd waarin kinderen met elkaar maar ook wel eens rustig op zichzelf willen spelen. Hierbij is het sociale zijn van belang. Belangrijk is vooral dat kinderen zich als individu ontwikkelen en met elkaar leren omgaan in een groep. Ze worden zich bewust van sociale verhoudingen en ontwikkelen een sociale identiteit. Daarnaast worden vriendschappen ontwikkeld.

Om je sociaal te kunnen gedragen moet je je kunnen verplaatsen in een ander, je moet het  perspectief van die ander kunnen innemen en de gevoelens van die ander kunnen begrijpen. Je moet empathisch vermogen hebben. Belangrijk voor dat empathisch vermogen zijn de zogeheten spiegelneuronen in de hersenen. Dezelfde hersencellen die actief zijn wanneer je zelf een handeling uitvoert, zijn dat, door die spiegelneuronen ook wanneer je een ander die handeling ziet uitvoeren.  Aangenomen wordt dat deze spiegelneuronen een rol spelen bij het leren van nieuwe vaardigheden door ze van anderen te imiteren, en bij het begrijpen en kunnen interpreteren van acties en emoties van anderen. Je ziet dan bijvoorbeeld dat jonge kinderen een ander kind dat verdriet heeft, gaan troosten. Een mooi voorbeeld van sociaal gedrag.