Voor het aanvragen van kinderopvangtoeslag heeft u het LRK-nummer van het opvang adres nodig.  
Klik op de link om te zoeken naar het LRK-nummer van uw gastouder      LRK-nummer van de gastouders

 

Registratie Landelijk Register Kinderopvang (LRK)

 

Aanmelden als gastouder

Alleen een gastouderbureau kan gastouders aanmelden voor opname in het LRK.
Bij aanmelding van de gastouder moeten de volgende kopieën van documenten worden aangeleverd:

– Een kopie van uw identiteitsbewijs;
– Een bewijsstuk van de beroepskwalificatie van de gastouder;
– Een geldig EHBO-certificaat (Oranje kruis, NedCert of Nikta);
– Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), niet ouder dan twee maanden;
– VOG van de inwonende kinderen van 18 jaar of ouder (geldt alleen voor opvang op het adres van de gastouder);
– Een ingevulde risico-inventarisatielijst. 
Gastouderbureau Pinkeltje meldt haar gastouders aan bij de gemeente waar de opvang plaats vindt. De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht op en de handhaving van de kwaliteit van kinderopvang en de kwaliteit van de gegevens van het LRK. De gemeente beoordeelt de aanvragen om opgenomen te worden in het LRK. Als de aanvraag compleet is, stuurt de gemeente de aanvraag door naar de GGD. Deze brengt een inspectiebezoek aan u op de plek van opvang. Als de GGD haar goedkeuring verleent wordt u opgenomen in het LRK en krijgt u een LRK-nummer. Doet u aan opvang op meerdere locaties, dan moet iedere locatie apart aangemeld worden. U krijgt dan voor elke locatie een afzonderlijk LRK nummer.