Voor het aanvragen van kinderopvangtoeslag heeft u het LRK-nummer van het opvang adres nodig.  
Klik op de link om te zoeken naar het LRK-nummer van uw gastouder      LRK-nummer van de gastouders

 

Registratie Landelijk Register Kinderopvang (LRK)

 

Aanmelden als gastouder

Alleen een gastouderbureau kan gastouders aanmelden voor opname in het LRK.
Bij aanmelding van de gastouder moeten de volgende kopieën van documenten worden aangeleverd:

– Een kopie van uw identiteitsbewijs;
– Een bewijsstuk van de beroepskwalificatie van de gastouder;
– Een geldig EHBO-certificaat (Oranje kruis, NedCert of Nikta);
– Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), niet ouder dan twee maanden;
– VOG van de inwonende kinderen van 18 jaar of ouder (geldt alleen voor opvang op het adres van de gastouder);
– Een ingevulde risico-inventarisatielijst. 
Gastouderbureau Pinkeltje meldt haar gastouders aan bij de gemeente waar de opvang plaats vindt. De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht op en de handhaving van de kwaliteit van kinderopvang en de kwaliteit van de gegevens van het LRK. De gemeente beoordeelt de aanvragen om opgenomen te worden in het LRK. Als de aanvraag compleet is, stuurt de gemeente de aanvraag door naar de GGD. Deze brengt een inspectiebezoek aan u op de plek van opvang. Als de GGD haar goedkeuring verleent wordt u opgenomen in het LRK en krijgt u een LRK-nummer. Doet u aan opvang op meerdere locaties, dan moet iedere locatie apart aangemeld worden. U krijgt dan voor elke locatie een afzonderlijk LRK nummer.

 

Registratie Personenregister

De gastouder is verplicht in te schrijven in het Personen Register Kinderopvang (PRK) met betrekking tot zichzelf en alle personen (18>) die ingeschreven staan op het woonadres waar de opvang plaatsvindt. Het GOB kan vervolgens de gastouder en personen koppelen, dit dient te gebeuren vóórdat de opvang aanvangt.

 

Inschrijven Personenregister
Iedereen die werkt of woont op een locatie waar kinderen worden opgevangen, moet zich inschrijven in het Personen Register Kinderopvang (PRK). Inschrijven kan met een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). De VOG mag maximaal 2 maanden oud zijn op het moment van inschrijven, deze kosten zijn voor rekening van de gastouder en kunnen te nimmer gedeclareerd worden bij het GOB. Na inschrijving start de continue screening, die duurt tot het moment dat iemand zich uitschrijft. Pas nadat de nieuwe gastouder en personen die op het opvangadres aanwezig zijn zich hebben ingeschreven, moeten zij gekoppeld worden door het GOB middels eHerkenning, dit kan de gastouder niet zelf doen. Indien de gastouder inschrijft in het PRK klikt zij op KOPPELVERZOEK, vult in bij naam organisatie: ‘KOG en bij KvK nummer: 08224181 en dient het koppelverzoek in. Nadat het GOB het koppelingsverzoek geaccordeerd heeft is de koppeling tot stand gekomen en mag deze persoon aanwezig zijn op het opvangadres. Als de gastouder of persoon die aanwezig is/zijn op het opvangadres al ingeschreven is in het PRK, hoeft het GOB de gastouder of persoon alleen nog maar te koppelen aan het GOB. Pas daarna mag deze persoon aanwezig zijn of beginnen met werken.
Gastouders dienen eraan te denken dat ook huisgenoten die 18 jaar worden ingeschreven moeten worden in het PRK. Dit dient op dezelfde wijze te gebeuren als hierboven beschreven (VOG aanvragen, inschrijven PRK en koppelverzoek KOG indienen), Dit geldt uiteraard ook voor andere VOG-plichtigen.

 

Structurele aanwezigheid
Volgens nieuwe wet- en regelgeving moeten personen die structureel aanwezig zijn op de opvanglocatie zich inschrijven in het PRK. Een van de richtlijnen voor ‘structurele aanwezigheid’ is personen die (minimaal) één keer per drie maanden een half uur aanwezig zijn. Voor deze personen geldt dan ook dat zij zich dienen in te schrijven in het RPK.