Missie – visieMissie

Nouwels Logopedie is een dynamische, lerende organisatie, waar met een enthousiast team op een klantvriendelijke en professionele wijze allround & specialistische logopedische zorg op maat wordt geboden, zodat cliënten die in behandeling komen zich optimaal kunnen ontwikkelen binnen hun eigen mogelijkheden.

Het kunnen bieden van kwaliteit op maat is het uitgangspunt bij alle activiteiten: van cliëntaanname, behandelfrequentie, materiaalkeuze en nazorg, tot het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere disciplines, volgen van nieuw ontwikkelingen en groei van de praktijk. Dit sluit aan bij het beleidsdoel van de NVLF dat een hoge kwaliteit van de logopedische zorg essentieel is (NVLF, 2013).

 

 

Visie

De logopedische zorg en de organisatie daarvan dienen plaats te vinden volgens de laatste ontwikkelingen en inzichten  Het streven is een stabiel netwerk en een constante cliëntenstroom.
 Inhoudelijk wordt er gewerkt vanuit de basis die is beschreven in het beroepsprofiel van de NVLF. Het streven is een stabiele praktijk met minimaal 100 behandeluren per week en een goede naamsbekendheid gebaseerd op het leveren van kwaliteit op maat.
 Logopedie verdient een grotere bekendheid en de praktijk wil hieraan een bijdrage leveren door  via verschillende sociale media informatie hierover te verstrekken en mee te werken aan andere vormen van publicaties.