• Het stimuleren van de zelfredzaamheid

   

  Het stimuleren van de zelfredzaamheid is heel belangrijk voor een kind. Het aanleren van het zoveel mogelijk zelf doen geeft het kind meer zelfvertrouwen en de ouders meer rust. Er kan hiermee al begonnen worden bij een leeftijd van vijf maanden, bijv. door het kind zelf stukken fruit (gesneden als patatjes) in hun hand te geven en zelf te laten eten of door het aanleren van drinken uit een gewone beker. Vanaf een jaar kan bijv. al begonnen worden met zindelijkheidtraining en het zelf leren aan- en uitkleden.

   

  Spelen in Speelnatuur is niet louter ‘vermaak en ontspanning’ maar het speels aanleren van gezondheids-en veiligheidsbevorderende vaardigheden mogelijk maakt. Dit betekent dat niet het vermijden van risico’s op zich, maar het vermijden van onaanvaardbare risico’s nodig is

   

  Want risico’s zijn nodig in een gezonde speelruimte.

 • Studies en onderzoeken


  Zintuiglijke ontwikkeling

   

  De zintuiglijke ontwikkeling is een zeer belangrijke ontwikkeling voor jonge kinderen. Een kind leert en ervaart immers met zijn hele lijf en met al zijn zintuigen. Helaas zijn weinig gastouders, kinderdagverblijfleidsters, peuterspeelzaalleidsters en onderbouwleerkrachten zich voldoende bewust van het belang van dit ontwikkelingsgebied. Jonge kinderen moeten in de ruimte/ natuur materialen hebben waarmee ze geluiden/klanken kunnen onderscheiden, waarbij ze verschillende geuren ruiken, smaken proeven, verschillen in textuur onderscheiden door middel van hun tastzin en waarbij ze verschillen waarnemen in wat ze zien, bijvoorbeeld in groot – klein, dik – dun, kort – lang, kleuren, vormen et cetera. Kinderen leren van alles met hun zintuigen en hoe meer kinderen concreet met zintuiglijke materialen hebben ervaren, hoe beter het ervarene = het geleerde beklijft.

 • Angst overwinnen

   

  Topervaring= piekevaring = vormende ervaring – overwinnen van negatief affect (angst).
   
  De duur van de beleving
  – De omgeving
  – Anders leren kijken
  – Intensiteit van de beleving, dag en nacht in de natuur
  – Zelf doen, zelf ervaren, zelf beleven
  – Aansluiten bij de belevingswereld van het kind
  – Enthousiaste en deskundige begeleiders
   

   

  Hoe werkt het?
  Uit de moderne (neuro)psychologie is bekend dat het overwinnen van angst (negatief affect) een belangrijke rol speelt in de ontwikkeling van het zelf. Volgens recente inzichten (Kuhl, 2000) onderdrukken negatieve emoties de invloed van bestaande kennis en schema’s op de waarneming. Iemand die acute angst ervaart wordt als het ware “even van zijn stuk gebracht” en wakker geschud. Hierdoor krijgen nieuwe ervaringen en ideeën die niet reeds deel uitmaakten van bestaande schema’s en opvattingen een kans om binnen te komen. Als het kind (of de volwassene) er vervolgens in slaagt om zijn angst te overwinnen en terug te keren tot zichzelf, kan de nieuwe ervaring worden geïntegreerd in het zelf wat kan leiden tot een verrijking en uitbreiding van de bestaande persoonlijkheidsstructuur.