Pedagogisch Beleid

 

Pedagogische visie en opvoedingsdoelen
Voor een optimale ontwikkeling heeft elk kind een omgeving nodig waar groei mogelijk is. Ook als kinderopvangorganisatie bieden wij kinderen ruimte zichzelf te ontwikkelen, wij gaan hierbij uit van de volgende pedagogische opvoedingsdoelen:

 

Veiligheid en geborgenheid
Elk kind heeft behoefte aan veiligheid en geborgenheid. Dit is het basis doel voor elke gastouder in zijn of haar interactie met kinderen. Een kind dat zich veilig en vertrouwd voelt kan zich ontwikkelen.

 

Ruimte om te ontwikkelen
Elk kind heeft recht op optimale ontwikkelingskansen. We bieden kinderen een omgeving waarin elk kind de kans krijgt en uitgedaagd wordt
zichzelf persoonlijk en sociaal te ontwikkelen.

 

Respect
Elk kind verdient respect. Vanuit een respectvolle, oprechte en open houding geven we kinderen de mogelijkheid zich te ontwikkelen tot zijn / haar unieke persoonlijkheid.

 

In het werken met de kinderen geven wij vorm aan bovenstaande drie opvoedingsdoelen.

 

Een veilig gevoel
Om zich goed te kunnen ontwikkelen heeft elk kind een omgeving nodig waar groei mogelijk is, waarin ruimte is om vanuit eigen mogelijkheden en aanleg de wereld om zich heen te ontdekken. Elk kind heeft anderen nodig om zich te kunnen ontwikkelen: mensen die veiligheid en geborgenheid bieden, voorbeeld geven, stimuleren, helpen, verzorgen en voorwaarden scheppen.

 

Voor ons gaat het bieden van emotionele veiligheid voor alles. Van daaruit stimuleren wij kinderen spelenderwijs te experimenteren, te ontdekken en ervaringen op te doen om zich zo te kunnen ontwikkelen tot unieke, zelfstandige en sociale mensen. Kinderen kunnen erop vertrouwen dat zij daarbij altijd kunnen terugvallen op een respectvolle en liefdevolle gastouder als veilige baken.

Ook de ruimten waarin de kinderen opgevangen worden bieden veiligheid en geborgenheid: het spelmateriaal en de inrichting en aankleding van de ruimten zijn afgestemd op de leeftijdsgroepen en ontwikkelingsfasen van de aanwezige kinderen. Het is een uitdaging om voor elk kind de juiste balans te vinden tussen een veilige en uitdagende omgeving waarin het zich optimaal kan ontwikkelen. We streven naar eenduidig en consequent handelen. We ervaren dat kinderen behoefte hebben aan duidelijkheid, kinderen ervaren herkenning en houvast aan vaste rituelen. We zoeken hierin afstemming met ouders om binnen mogelijkheden aan te kunnen sluiten op rituelen en gewoonten van thuis.

 

Bovenstaande is een greep uit ons pedagogisch beleid. Ons volledige beleid vindt u achter onze inlog.