Het stimuleren van de zelfredzaamheid

 

Het stimuleren van de zelfredzaamheid is heel belangrijk voor een kind. Het aanleren van het zoveel mogelijk zelf doen geeft het kind meer zelfvertrouwen en de ouders meer rust. Er kan hiermee al begonnen worden bij een leeftijd van vijf maanden, bijv. door het kind zelf stukken fruit (gesneden als patatjes) in hun hand te geven en zelf te laten eten of door het aanleren van drinken uit een gewone beker. Vanaf een jaar kan bijv. al begonnen worden met zindelijkheidtraining en het zelf leren aan- en uitkleden.

 

Spelen in Speelnatuur is niet louter ‘vermaak en ontspanning’ maar het speels aanleren van gezondheids-en veiligheidsbevorderende vaardigheden mogelijk maakt. Dit betekent dat niet het vermijden van risico’s op zich, maar het vermijden van onaanvaardbare risico’s nodig is

 

Want risico’s zijn nodig in een gezonde speelruimte.