Meerdere kinderen tegelijkertijd opvangen
Het aantal kinderen dat u tegelijkertijd mag opvangen is afhankelijk van hun leeftijd, de kinderen van de gastouder zelf tellen ook mee wanneer zij 9 jaar of jonger zijn. Wanneer de kinderen van de gastouder bij een andere gastouder, op school of in een kindercentrum zijn, dan tellen zij niet mee. Vriendjes die tijdens de opvang aanwezig zijn, tellen wel mee.

 

Om goede zorg te garanderen mag een gastouder in een groep van 0 tot 4 jarigen, maximaal 5 kinderen tegelijk opvangen. Eigen kinderen van de gastouder (tot 10 jaar) tellen ook mee. Van die 5 kinderen mogen er maximaal 4 kinderen van 0 en 1 jaar aanwezig zijn, waarvan maximaal 2 kinderen van 0 jaar.
In een groep van 0 tot 13 jarigen mag een gastouder maximaal 6 kinderen tegelijk opvangen. Ook hier tellen de eigen kinderen van de gastouder (tot 10 jaar) mee. Van die 6 kinderen mogen er maximaal 4 kinderen van 0 en 1 jaar aanwezig zijn, waarvan maximaal 2 kinderen van 0 jaar.
Ook wordt er gekeken naar de beschikbare ruimte en hoeveel kinderen een gastouder daar kan opvangen.

 

Achterwacht bij 4 of meer kinderen
Als een gastouder vier of meer kinderen tegelijkertijd opvangt, inclusief de eigen kinderen, moet een achterwacht beschikbaar zijn. Deze achterwacht is telefonisch bereikbaar tijdens de opvangtijden en kan binnen vijftien minuten aanwezig zijn op de opvanglocatie. De achterwacht is achttien jaar of ouder, maar heeft geen diploma of VOG nodig. De gastouder kan bij de inspectie door de GGD aantonen wie de achterwacht is/achterwachten zijn.