Inspectierapport GGD
In opdracht van de gemeente controleert de GGD of het opvangadres voldoet aan de eisen van de Wet Kinderopvang. De GGD condoleert jaarlijks of het gastouderbureau de bij haar aangesloten gastouders voldoende controleert volgens de eisen van de Wet Kinderopvang.

 

De GGD heeft de procedures van gastouderbureau Pinkeltje geïnspecteerd. Hiervan is een inspectierapport opgemaakt, welke hieronder te downloaden is. Tevens is dit rapport te vinden bij het LRK
www.landelijkregisterkinderopvang.nl

Voor vragen of informatie over het rapport kunt u contact opnemen met gastouderbureau Pinkeltje .

 

GGD rapporten
Hieronder kunt u de GGD rapporten inzien van de GGD controles bij gastouderbureau Pinkeltje. 
GGD rapport Gastouderbureau Pinkeltje