Aan- en uitkleden
Met het aan- en uitkleden begint Pinkeltje spelenderwijs rond één jaar. Zodra de zindelijkheidstraining start, beginnen de pedagogisch medewerkers de kinderen ook te stimuleren om zichzelf aan- en uit kleden. Dit begint bijvoorbeeld met het uittrekken van de sokken en stap voor stap wordt getracht het kind te motiveren om andere kledingstukken ook zelf uit te trekken. Ook het aan- en uitdoen van jassen en schoenen wordt zo snel mogelijk gestimuleerd. Omdat de kinderen veel naar buiten gaan hebben ze veel mogelijkheid om te oefenen. Het voordeel van het werken met verticale groepen is dat kleine kinderen alles kunnen imiteren van de oudere kinderen.