Oudercommissie

Volgens de Wet Kinderopvang is ieder dagverblijf verplicht een oudercommissie te hebben. De doelstelling van de oudercommissie is 3 ledig; (1) de belangen zo goed mogelijk behartigen van zowel ouders als kinderen, (2) de betrokkenheid van alle ouders van de kinderopvang vergroten en (3) het management/de directie adviseren ten aanzien van de kwaliteit van de kinderopvang. Kort gezegd vormt de oudercommissie dus de schakel tussen de kinderopvang en de ouders.
De oudercommissie vergadert vier maal per jaar. Op verzoek van de oudercommissie is een leidinggevende van Pinkeltje aanwezig. Ook ouders kunnen voor deze vergaderingen onderwerpen aandragen.

 

Taken
De oudercommissie heeft een aantal taken. Een groot deel daarvan zijn adviestaken.
Onderwerpen waarover de oudercommissie recht heeft te adviseren:
– Kwaliteitsbeleid;
– Algemeen beleid op het gebeid van opvoeding, veiligheid, gezondheid en/of hygiëne;
– Klachtenbehandeling;
– Tarieven.
Overige taken die onder de verantwoordelijkheid van de oudercommissie vallen zijn:
– Fungeren als aanspreekpunt voor ouders;
– Zorgen voor informatieverstrekking (bijvoorbeeld notulen vergaderingen);
– Inbreng leveren op de ouderavonden en themabijeenkomsten.

 

Leden
De oudercommissie moet uit minimaal 2 leden bestaan.  Op dit moment volstaat het aantal leden van de oudercommissie niet.

 

Gezocht: met spoed nieuwe leden voor oudercommissie GOB Pinkeltje
Wie van u voelt zich geroepen om mee te denken namens de oudercommissie van gastouderbureau Pinkeltje? Heeft u verantwoordelijkheidsgevoel? Wilt u graag meedenken en uw mening laten horen? Dan dagen wij u uit om bij de oudercommissie plaats te nemen. We houden maximaal 4 keer per jaar een vergadering welke ongeveer een uurtje duurt. Als uw interesse gewekt is, kom dan 25 januari 2017 eens een avondje om te kijken of het echt iets voor u is. U kunt zich aanmelden bij info@gastouderbureaupinkeltje.nl

 

Contact

Voor vragen, opmerkingen en/of ideeën kunt u altijd terecht bij één van de leden van de oudercommissie. Vragen per email kunt u sturen naar het algemene emailadres van de oudercommissie: deze moet nog aangemaakt worden.