Eisen aan de gastouder

 

De gastouder…
… beschikt over een diploma MBO-Helpende (Zorg en) Welzijn, of een daaraan gelijkgesteld diploma, of het certificaat goed gastouderschap. Als uw diploma in de  Diplomalijst gastouders  voor komt heeft u een geldig diploma.
… beschikt over een EHBO-certificaat gericht op kinderen.
… beschikt over een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en staat ingeschreven in het personenregister kinderopvang (PRK)
… spreekt Nederlands.
… is 18 jaar of ouder en woont niet op hetzelfde adres als de ouders van de gastkinderen.
… heeft zelf geen kinderen die onder toezicht zijn gesteld.
… is telefonisch bereikbaar tijdens de opvang.
… kent de inhoud van het pedagogisch beleidsplan van het gastouderbureau en handelt hiernaar.
… kent de risico-inventarisatie ‘Veiligheid en gezondheid’ en het protocol ‘Kindermishandeling’ en ‘Huiselijkgeweld’ en handelt hiernaar.
… ontvangt betalingen van de ouders enkel via het gastouderbureau.

 

Als de gastouder aan alle eisen voldoet wordt hij/zij door Pinkeltje aangemeld bij de gemeente voor registratie in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).
 
Let op: sommige gemeentes brengen leges in rekening bij de gastouder voor de registratie- / wijzigingsprocedure. Het gastouderbureau vergoed deze kosten niet. Informeer hiernaar bij de gemeente waarin de opvang plaats vindt.

 

 
Certificaat goed gastouderschap
U kunt uw kennis en vaardigheden laten vastleggen in het certificaat goed gastouderschap. Het certificaat goed gastouderschap is gericht op het kwalificatiedossier mbo-2 Helpende Zorg & Welzijn of het eindtermendocument Helpende Welzijn . Een onafhankelijke assessor beoordeelt of u in voldoende mate aan alle eisen voldoet. Het gastouderbureau kan subsidie aanvragen bij de Stichting BKK voor de kosten van het certificaat. De procedure duurt ongeveer 3 maanden (mits alles naar wens verloopt), er is geen mogelijkheid voor herkansing. Voor meer informatie over het certificaat goed gastouderschap kunt u kijken op: www.stichtingbkk.nl.

 

Certificaat EHBO bij kinderen
Gastouders beschikken over een EHBO-certificaat gericht op kinderen. Certificaten moeten aan alle kwaliteitseisen voldoen, dit betekend dat alleen de organisaties die door de minister zijn aangewezen een geldig EHBO-diploma kunnen afgeven aan gastouders, bijvoorbeeld het Oranje Kruis en Nikta. Wanneer een gastouder zich aanmeldt en nog geen EHBO-certificaat heeft, dan wordt er van hem/haar verwacht zelf op zoek te gaan naar een organisatie waar de cursus gevolgd kan worden. De herhalingscursus kan gedaan worden bij Pinkeltje; ieder jaar komt er een medewerker van het Oranje Kruis (in oktober) en een medewerker van Nikta (in juni) de herhalingscursus geven. De gastouder kan zich bij ons aanmelden om de herhalingscursus te volgen. Voor meer informatie hierover kunt u contact met ons opnemen.

 

Inschrijven Personenregister Kinderopvang
Iedereen die werkt of woont op een locatie waar kinderen worden opgevangen, moet zich inschrijven in het Personen Register Kinderopvang (PRK). Inschrijven kan met een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). De VOG mag maximaal 2 maanden oud zijn op het moment van inschrijven. Na inschrijving start de continue screening, die duurt tot het moment dat iemand zich uitschrijft. Pas nadat de nieuwe gastouder en personen die op het opvangadres aanwezig zijn zich hebben ingeschreven, moeten zij gekoppeld worden door het Gastouderbureau middels eHerkenning, dit kan de gastouder niet zelf doen. Indien de gastouder inschrijft in het PRK klikt zij op KOPPELVERZOEK, vult in bij naam organisatie: ‘KOG en bij KvK nummer: 08224181 en dient het koppelverzoek in. Nadat het Gastouderbureau het koppelingsverzoek geaccordeerd heeft is de koppeling tot stand gekomen en mag deze persoon aanwezig zijn op het opvangadres. Als de gastouder of persoon die aanwezig is/zijn op het opvangadres al ingeschreven is in het PRK, hoeft het Gastouderbureau de gastouder of persoon alleen nog maar te koppelen aan het GOB. Pas daarna mag deze persoon aanwezig zijn of beginnen met werken.
Gastouders dienen eraan te denken dat ook huisgenoten die 18 jaar worden ingeschreven moeten worden in het PRK. Dit dient op dezelfde wijze te gebeuren als hierboven beschreven (VOG aanvragen, inschrijven PRK en koppelverzoek KOG indienen), Dit geldt uiteraard ook voor andere VOG-plichtigen.